Certyfikat autentyczności

Certyfikat pochodzenia dywanu lub kilimu

Certyfikat pochodzenia – co to jest i dlaczego warto jest mieć tego typu metryczkę dla tkaniny?

Byliśmy wielokrotnie proszeni o zapisanie naszych opinii i wniosków dotyczących kilimów czy dywanów, które były u nas poddane renowacji. Po tylu latach pracy w branży i nieustannemu poszerzaniu wiedzy mamy podstawy do wystawiania certyfikatów pochodzenia i autentyczności. Każdą opinię wielokrotnie weryfikujemy w fachowej literaturze i jedynie w pełni potwierdzone informacje zawieramy w metrykach. W szczególnie trudnych przypadkach zasięgamy opinii zaprzyjaźnionych, światowych ekspertów.

Oprócz danych technicznych kilimu czy dywanu oraz ich pochodzenia, certyfikaty zawierają pełną informację o przeprowadzonym zakresie renowacji.  Także wykonana w trakcie prac dokumentacja zdjęciowa trafia do rąk właścicieli i staje się częścią historii cennej tkaniny. Można ją przekazać spadkobiercom, którzy często z niewiedzy wyrzucają wartościowe tkaniny. Opatrzony certyfikatem kilim może uniknąć kontenera, a antyczny dywan ze świadectwem autentyczności może trafi na ścianę zamiast do kosza. Nie chcę trywializować problemu, ale faktem pozostaje, że wiedza nas jako społeczeństwa na temat zabytkowych tkanin jest znikoma. Wiele osób nie odróżnia kilimu od dywanu, gobelin myli z żakardem, haft gobelinowy z kilimem. Dlatego tym bardziej warto zainwestować, w przypadku antycznych tkanin, czyli mających powyżej 100 lat w certyfikat. Niech nasi potomni wiedzą co im zostawiamy w spadku.

Świadectwa pochodzenia wystawiane przez naszą pracownię są wielostopniowo zabezpieczone przed fałszerstwem.  Stanowią dokument ścisłego zarachowania w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż katalog wystawionych certyfikatów jest przechowywany w naszych aktach. Wraz z dokumentacją zdjęciową stanowi zabezpieczenie dla Właścicieli i ubezpieczyciela na wypadek kradzieży. Może być też podstawą do roszczeń odszkodowawczych, spadkowych i w innych sytuacjach losowych.

 

Komentowanie zablokowane.