Tag: regulamin sklepu intrernetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy na stronie www. zmuda.waw.pl prowadzony jest przez Pracownię naprawy dywanów i kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda, posiadającą NIP: 118-047-22-95 ,  zwaną dalej „Pracownią”. 2. Dane adresowe Pracowni, ułatwiające Klientowi kontakt z Pracownią: a) adres pocztowy: Pracownia naprawy dywanów i Klimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda ul. Dewajtis 3 ,01-815 […]